MSC PSA European Terminal
A PSA Antwerp & TIL Company
MSC PSA European Terminal (MPET) in Antwerpen
- De grootste containerterminal van Europa
MSC PSA European Terminal (MPET) in Antwerp
- The single largest container terminal in Europe
We Are MPET
Nieuwe MPET BedrijfsfilmNew MPET Corporate Video
There's big. And then there's BIG!
Klik hier voor meer info...Click here for more info...
Truck Around The Clock
1 2 3 o'clock, 4 o'clock truck ...
Trucks op Weekdagen de Klok Rond Welkom bij MPET
Klik hier voor meer info...
Trucks on Week Days Around the Clock Welcome at MPET
Click here for more info...

MSC PSA EUROPEAN TERMINAL
 
PSA ANTWERP
 
TERMINAL INVESTMENT LIMITED
Sinds de ingebruikname in 2005 werd de MSC PSA European Terminal (MPET), een joint venture tussen PSA en TIL, continu verder uitgebreid, zowel wat de terminaloppervlakte betreft als het behandelingsmateriaal.
Since the opening in 2005, MSC PSA European Terminal (MPET), a joint venture between PSA and TIL, has continuously been expanded, both in terms of surface area and of handling equipment.
 
PSA Antwerp is de grootste containerbehandelaar in de Haven van Antwerpen en behandelt zo'n 80% van het totale container volume. In Antwerpen kan PSA bogen op de ervaring en expertise van zo'n 3.000 personeelsleden.
PSA Antwerp is the largest container handler in the Port of Antwerp, currently handling over 80% of the total container volume. In Antwerp, PSA can draw upon the experience and expertise of approximately 3,000 employees.
 
TIL investeert in, ontwikkelt en beheert container terminals over de hele wereld, vaak in joint ventures met andere grote terminal-operatoren.
TIL invests in, develops and actively manages container terminals around the world, often in joint ventures with other major terminal operators.
Corporate video Bedrijfsfilm Read more... Lees meer...
 
  Bezoek de website Visit the website   Bezoek de website Visit the website
CONTACTGEGEVENS CONTACT CO-ORDINATES

ContactgegevensContact co-ordinates

  Bezoek- & postadres:Visiting & Mail Address:
  Sint-Antoniusweg
  9130 Doel
  Belgium
  Wegbeschrijving:Directions:
  Telefoon:Phone:
  +32 (0)3 260 61 11
  E-mail:
TRUCKS 24/5 WELKOM TRUCKS 24/5 WELCOME

Trucks op Weekdagen de Klok Rond Welkom bij MPETTrucks on Week Days Around the Clock Welcome at MPET

Vanaf 20 maart 2017 werden de openingsuren van de landzijde operaties van MPET tijdens weekdagen uitgebreid. De terminal is nu non-stop geopend van maandagmorgen 5.30 uur tot zaterdagmorgen 5.30 uur, waardoor de aan- en afvoer van containers per truck tijdens weekdagen de klok rond kan gebeuren. MPET wil op deze manier de truckflow optimaliseren en een belangrijke bijdrage leveren aan de ontlasting van het Antwerpse en Wase wegennet tijdens de piekuren.

Met deze verruiming van de behandelingsuren wil MPET de capaciteit optimaliseren en de volumes meer spreiden. MPET behandelt zo'n 2.600 trucks per dag. Een analyse wijst uit dat de behandelingstijd begint op te lopen vanaf 11.00 uur, met een absolute piektijd om 17.00 uur. Na 19.00 uur neemt het aantal trucks aanzienlijk af, waardoor ook de wachttijd aan de gates vermindert. Zich later op de dag aanmelden biedt dus een tijdswinst. Door de aan- en aflevering ook 's nachts mogelijk te maken, worden deze daluren verder uitgebreid.

Ook Medrepair (S11) heeft de openingsuren verruimd. De Douane en customs desk zullen tijdens de nacht voorlopig niet aanwezig zullen zijn. Daarom is het van groot belang dat de nodige administratieve regelingen voor de containers, zoals de vooraanmelding en de vrijstelling, op voorhand in orde gebracht worden.
As of 20 March 2017, trucks coming to load or unload containers at MPET will also be able to call at night. Thanks to the extended working hours, MPET quay 1742 will be open non-stop from 05:30h on Monday morning to 05:30h on Saturday morning.

By operating around the clock, MPET seeks to increase its capacity and spread out its handling volumes. MPET handles around 2,600 trucks on a daily basis. Analysis has shown that the handling time tends to get longer from 11:00h onwards, with a peak at 17:00h. After 19:00h, the number of trucks drops considerably, and so calling later in the day yields significant time savings. Permitting deliveries and collections at night also will further extend this quiet period.

Medrepair (S11) has also adopted the extended opening hours. For the time being, the Customs desk will not be open at night. That is why it is very important for the necessary administrative arrangements for containers to be settled beforehand, such as pre-registration and clearance.