MSC PSA EUROPEAN TERMINAL
De grootste containerterminal van Europa The single largest container terminal in Europe
MSC PSA EUROPEAN TERMINAL
De grootste containerterminal van Europa The single largest container terminal in Europe
MSC PSA EUROPEAN TERMINAL
De grootste containerterminal van Europa The single largest container terminal in Europe

Terminalactiviteiten eindejaarsperiode 2022 – 2023 Terminal activities End of Year 2022 – 2023

 • Truck & Rail Truck & Rail

 • Kerst: sluiten om 05.30u op zaterdag 24 december 2022 t.e.m. 05.30u op dinsdag 27 december 2022.
  Nieuwjaar: sluiten om 05.30u op zaterdag 31 december 2022 t.e.m. 05.30u op dinsdag 3 januari 2023.
  Christmas: activities will be stopped at 05.30hrs on Saturday 24 December 2022 until 05.30hrs on Tuesday 27 December 2022.
  New Year's Eve: activities will be stopped at 05.30hrs on Saturday 31 December 2022 until 05.30hrs on Tuesday 3 January 2023.

  • Trucks Trucks

  • Open in de 1e shift op maandag 26 december 2022 & maandag 2 januari 2023, aanmelden voor zondagmiddag 12.30u. Open in 1st shift on Monday 26 December 2022 & Monday 2 January 2023, please register your visit before Sunday afternoon at 12.30hrs.

 • Schepen & lichters Vessels & barges

 • Kerst: sluiten om 14.00u op zaterdag 24 december 2022 t.e.m. 14.00u op zondag 25 december 2022.
  Nieuwjaar: sluiten om 14.00u op zaterdag 31 december 2022 t.e.m. 14.00u op zondag 1 januari 2023.
  Christmas: activities will be stopped at 14.00hrs on Saturday 24 December 2022 until 14.00hrs on Sunday 25 December 2022.
  New Year's Eve: activities will be stopped at 14.00hrs on Saturday 31 December 2022 until 14.00hrs on Sunday 1 January 2023.

 

Over OnsAbout Us

 

MSC PSA European Terminal (MPET) is een joint venture tussen PSA en Terminal Investment Limited (TIL).

Met een jaarlijkse behandelingscapaciteit van 9 miljoen TEU, een kadelengte van 3,7km en een oppervlakte van 242 ha is MPET de grootste containerterminal van Europa en goed voor de behandeling van meer dan 50% van het totale Antwerpse containervolume. MPET is uitgerust met 41 containerkranen en beschikt over 9 ligplaatsen om de grootste schepen ter wereld te behandelen.

MSC PSA European Terminal (MPET) is a joint venture between PSA and Terminal Investment Limited (TIL).

With an annual throughput capacity of 9 million TEU, a quay length of 3.7 km and a surface area of 242 ha, MPET is the largest container terminal in Europe and accounts for more than 50% of Antwerp's total container volume. MPET is equipped with 41 container cranes and has 9 berths to handle the largest ships in the world.

 

Onze AmbitiesOur Ambitions

 

ONZE WAARDENOUR VALUES

VEILIGHEIDSAFETY

We streven naar een productieve, maar vooral veilige werkomgeving voor onze 2.500 medewerkers. We hanteren een open en transparante veiligheidscultuur waar iedereen elkaar attent mag, kan en moet maken op zijn/haar veiligheidsgedrag.

We strive for a productive, but above all safe working environment for our 2,500 employees. We maintain an open and transparent safety culture where everyone can and should make each other aware of their safety behaviour.

KLANTGERICHTHEIDCUSTOMER FOCUSED

We stellen ons flexibel, transparant en servicegericht op naar klanten en partners om toegevoegde waarde te creëren voor alle partijen.

We are flexible, transparent and service-oriented towards customers and partners, as we truly believe in the co-creation of added value for all parties.

EFFICIËNTIEEFFICIENCY

We optimaliseren voortdurend onze processen om de performantie van de terminal te maximaliseren, rekening houdend met de integratie van de nieuwste technologische ontwikkelingen.

We continuously optimize our processes to maximize the performance of the terminal, taking into account the integration of the latest technological developments.

PASSIEPASSION

We ondersteunen onze medewerkers voortdurend, door de juiste communicatie, werkatmosfeer en persoonlijke ontwikkeling aan te bieden.

We continuously support our employees by offering the right communication, work atmosphere and personal development.

VEILIGHEIDSAFETY

CULTUURCULTURE

We werken continu aan onze veiligheidscultuur, door dag in dag uit in te zetten op sensibilisering en preventie. Het is een gezamenlijk engagement en attitude, dat geen enkele taak zo belangrijk is dat we niet de tijd kunnen nemen om ons werk veilig uit te voeren.

Om onze cultuur te versterken organiseren we ieder jaar een grootschalige safety week en allerlei preventie- en sensibiliseringscampagnes doorheen het jaar.

We are constantly working on our safety culture by focusing on awareness and prevention on a daily basis. It is a shared commitment and attitude that no task is so importance that we cannot take the time to perform our work safely.

In order to strengthen our culture, we organise a large-scale safety week each year, and various prevention and awareness campaigns.

ACTIESINITIATIVES

Onze allergrootste prioriteit is het aanbieden van een veilige werkomgeving voor onze medewerkers. We brengen daarom continu verbeteringen aan door nieuwe technologieën en technische ontwikkelingen te implementeren in onze processen en werkomgeving.

Daarnaast wordt voor aanvang van elke shift een 'Take5 for Safety' georganiseerd en vinden dagelijks controles en 'safety walks' plaats.

Our number one priority is to provide a safe working environment for our employees. We therefore make continuous improvements by implementing new technologies and technical developments in our processes and working environment.

In addition, a 'Take5 for Safety' is organised before the start of each shift and checks and safety walks are performed on a daily basis.

CHARTERS

Om duidelijk te maken dat we als organisatie volop inzetten op veiligheid, werden 6 veiligheidscharters opgesteld, waarbij het management en de volledige operationele leiding zich ertoe verbinden om de genomen maatregelen na te leven en tot een succes te maken.

In order to underline our commitment with regards to safety, 6 safety charters have been drawn up, in which both management and the entire operational line show their commitment in making the safety measures a success.

SOCIALE VERANTWOORDELIJKHEIDSOCIAL RESPONSIBILITY

CSR

We zijn ervan overtuigd dat we naast onze economische functie ook een sociale rol te vervullen hebben binnen de lokale gemeenschap. Daarom bieden we elk jaar financiële en/of logistieke steun aan verscheidene kleinere en grotere projecten. Door de jaren heen hebben we verschillende langetermijnrelaties opgebouwd met projecten en organisaties die ons nauw aan het hart liggen.

Het succes van vergroening start van binnenuit. Wij dromen van een planeet waar toekomstige generaties ook nog van kunnen genieten. Daarom zijn we steeds op zoek naar nieuwe en innovatieve manieren om onze ecologische voetafdruk te verkleinen. Zo vangen we hemelwater op, verbruiken we 100% groene energie en zetten we elektrische kaaiwagens in.

MILIEUENVIRONMENT

Het succes van vergroening start van binnenuit. Wij dromen van een planeet waar toekomstige generaties ook nog van kunnen genieten. Daarom zijn we steeds op zoek naar nieuwe en innovatieve manieren om onze ecologische voetafdruk te verkleinen. Zo vangen we hemelwater op, verbruiken we 100% groene energie en zetten we elektrische kaaiwagens in.

The success of 'greenifying our company' starts from within. We dream of a planet that future generations can still enjoy. That's why we're always looking for new and innovative ways to reduce our ecological footprint. For example, we collect rainwater, use green energy only and use electric quay cranes.

 

Media

 
 

Contact

 
 • Sint-Antoniusweg
  9130 Doel, Belgium
   
 • +32 (0)3 260 61 11
   
 • info@mpet.be